×

Privacy Overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.

U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door het navigeren in de tabs aan de linkerkant.

Cookie Name Aanvaarden
Algemene verordening gegevensbescherming - - GDPR PRO ALL in 1 Deze module helpt de site om GDPR-conform te worden door de wet-compliant functies toe te voegen.

Disclaimer Multibat Nederland B.V.

Disclaimer voor www.multibat.nl, eigendom van Multibat Nederland BV (Kamer van koophandel: 02082317, verleent u hierbij toegang tot www.multibat.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Multibat Nederland BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Multibat Nederland BV spant zich in om de inhoud van www.multibat.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.multibat.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Multibat Nederland BV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.multibat.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.multibat.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Multibat Nederland BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Multibat Nederland BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Multibat Nederland BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.