×

Privacy Overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.

U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door het navigeren in de tabs aan de linkerkant.

Cookie Name Aanvaarden
Algemene verordening gegevensbescherming - - GDPR PRO ALL in 1 Deze module helpt de site om GDPR-conform te worden door de wet-compliant functies toe te voegen.

Privacyverklaring

Voor Multibat Nederland BV is de bescherming van persoonsgegevens en andere data essentieel. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze verklaring informeren wij u hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens
Multibat Nederland BV, ingeschreven onder handelsregisternummer 02082317, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in deze privacy verklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

Artikel 2. Wat zijn persoonsgegevens
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Artikel 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over u of uw klant omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren. Afhankelijk van uw contact met ons, verwerken wij de volgende gegevens welke als persoonsgegevens kunnen worden gezien:

- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Functie binnen het bedrijf
- Adres
- Telefoonnummers
- E-mailadressen
- K.v.K. nummer
- BTW nummer
- Bankrekeningnummer

Artikel 4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 18 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat wij hun persoonsgegevens verwerken.

Artikel 5. Verwerkingsgrondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

5.1 Toestemming;
5.2 Uitvoering van een overeenkomst met u;
5.3 Wettelijke verplichting;
5.4 Vervulling van een taak van algemeen belang;
5.5 Gerechtvaardigd belang van Multibat Nederland BV of een derde. Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Artikel 6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Multibat Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze verklaring:

6.1 Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie [grondslag: 5.2, 5.5].
6.2 Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 5.2, 5.5].
6.3 Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het afnemen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 5.2, 5.3, 5.4 of 5.5].
6.4 U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen [grondslag: 5.1 of 5.5].
6.5 Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 5.1, 5.2 of 5.5].
6.6 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 5.3, 5.4 of 5.5].
6.7 Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5.1 of 5.5].

Artikel 7. Delen met derden
Multibat Nederland BV deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze verklaring:

7.1 Wanneer wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 5.3].
7.2 Als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn [grondslag: 5.3, 5.4 of 5.5]
7.3 Wij kunnen uw gegevens ook delen met dochterondernemingen voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice [grondslag: 5.5].
7.4 Met partijen die ons assisteren en geen verwerker zijn (denk aan accountants of (juridisch) adviseurs [grondslag: 5.5]
7.5 Met partijen die ons assisteren en aangemerkt kunnen worden als verwerker (denk aan debiteurenbeheer) [grondslag: 5.5]

Voorts verkopen wij uw persoonsgegevens niet aan derden en wanneer persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, dan is dit doorgaans een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Artikel 8. Uw rechten
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Multibat Nederland BV via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Wij zullen ons inspannen uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken te verwerken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan. Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9. Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij Multibat Nederland BV, of interesse blijft tonen in onze producten of diensten. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht gegevens te bewaren en kunnen we op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Artikel 10. Gegevens websitebezoek en cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij cookies opslaan. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert waardoor we u een betere, snellere en veiligere klantervaring kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kunt u die weigeren.

Bij het gebruik van de website www.multibat.nl worden de volgende cookies geplaatst:

10.1 Technische en functionele cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Zo zorgen deze cookies er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren worden onthouden zoals bijvoorbeeld dat bij het online winkelen uw digitale winkelwagen wordt bijgehouden. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

10.2 Analytische cookies: Om te bepalen welke onderdelen van www.multibat.nl het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt. Via deze informatie krijgen wij bijvoorbeeld inzicht in het aantal bezoekers op de website en het tijdsduur van het bezoek. Deze informatie helpt ons bij het optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken van onze website.

10.3 Google Analytics: Onze website www.multibat.nl gebruikt cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

10.4 Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten, liken of delen zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Raadpleeg de privacyverklaring van Facebook om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

10.5 Websites van derden
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Multibat Nederland BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van deze websites te raadplegen alvorens deze te gebruiken.

Artikel 11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Multibat Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Artikel 12. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacy verklaring en de verwerkingen die we doen, kunt u contact opnemen met:

Multibat Nederland B.V.
Seendweg 11
9936 GA FARMSUM
+31(0)854019126 
Info@multibat.nl

Artikel 13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid daarvan, kan wijzigen. Multibat Nederland BV behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u deze verklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina.